Skip to: Site menu | Main content

Leverings Condities

Prijzen

Eerdergenoemde prijzen gelden voor levering op wagen, franco op uw afleveringsadres aan de verharde weg in Nederland.
Niet inbegrepen zijn het afladen en het transport op het afleveringsadres, de montage van de apparatuur, inbedrijfstelling (tenzij anders overeengekomen) en B.T.W.
Wel inbegrepen zijn maatschetsen, eventuele montage instructies en elektrische schema's.

Inbedrijfstelling

Wanneer de logboekplicht van toepassing is en de inbedrijfstelling door Aero Climate Controle wordt gedaan, wordt een logboek meegeleverd. Wanneer de inbedrijfstelling niet door Aero Climate Controle wordt gedaan, zal voor de eventuele levering van een logboek een bedrag van € 50,- exclusief B.T.W. in rekening worden gebracht.

Leveringstermijn

De leveringstermijn vangt pas aan na overeenstemming over de goedkeuring van alle technische details en na ontvangst van:

  • een, door een bevoegd persoon, ondertekende opdrachtbon en/of
  • een, door een bevoegd persoon, voor akkoord getekende door Aero Climate Controle verstrekte opdrachtbevestiging.

Indien is overeengekomen dat het hele bedrag of een deel hiervan bij vooruitbetaling zal worden voldaan, vangt de leveringstermijn pas aan na bijschrijving van het bedrag op onze rekening.

Indien echter op verzoek de overeengekomen afleveringsdatum wordt uitgesteld, worden de goederen u op dat ogenblik in rekening gebracht en behoudt Aero Climate Controle zich het recht voor opslag c.q. overslagkosten en extra verzekeringspremie in rekening te brengen.

Betaling

Wanneer het factuurbedrag binnen de voor u vastgestelde kredietlimiet blijft, dient het bedrag binnen 30 dagen na factuurdatum op onze rekening te zijn bijgeschreven. Bij overschrijding van deze betalingstermijn zijn wij gerechtigd de wettelijke toegestane rente na te factureren. In alle andere gevallen zullen de goederen uitsluitend onder rembours geleverd worden.

Garantie

De goede werking van de apparatuur wordt, bij normaal gebruik conform de bedieningsvoorschriften, overeenkomstig de voorwaarden vermeld in het garantiebewijs, gegarandeerd voor een periode van 12 maanden na inbedrijfstelling, doch in geen geval langer dan 18 maanden na de overeengekomen leveringsdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.